ASKER OG VARDÅSEN YMC - PROGRAM FOR HØSTEN 2019 - VÅREN 2020
HØSTEN 2019
Torsdag 22. august KLUBBKVELD - ASKERTUN
Jan Heitmann: «Stedene taler – en vandring i Det hellige
land».
Torsdag 12. september KLUBBKVELD - VARDÅSEN
Årsmøte.
Søndag 15. september KIRKEDAG - VARDÅSEN
kl. 11.00
Oktober (Uke 41) KULTUR&PIZZA
Kultur og pizza. (Egen invitasjon kommer - påmelding)
Søndag 20. oktober, Nittedal Kirke NITTEDAL/HAKADAL YMC inviterer til gudstjeneste/Høsttakkefest
Kl. 11.00
Torsdag 24. oktober ÅPENT MØTE - ASKERTUN
Helge Scott: «Min bestefar Gabriel Scott».
Lørdag 2. november NOVEMBERMARKED
Vi deltar på dugnad på Askertun
Lørdag 16. november JAZZKONSERT - VARDÅSEN
Torsdag 21. november KLUBBKVELD - VARDÅSEN
Arne J. Sæther: «Det norske Amerika».
Fredag 6. desember ADVENTSFEST HOS HOLMEN YMC
Adventsfest i Holmen kirke, kl. 19.00. Holmen YMC inviterer.
VÅREN 2020
Mandag 6. januar NYTTÅRSFEST - ØSTENSTAD
Nyttårsfest i Østenstad kirke kl 19.00. Østenstad YMC inviterer.
Onsdag 15. januar KLUBBKVELD - UNDER-ETASJEN, VARDÅSEN
Drøftingsmøte for medlemmene
Søndag 19. januar INTERNASJONAL KIRKEDAG
YMC Internasjonal kirkedag, Asker kirke kl. 11.00
Torsdag 23. januar KLUBBKVELD - ASKERTUN
«KirketanIrene Wenaas Holthe: «Små og store ord, men søsken på jord». .
Uke 6 eller 7 KULTUR & PIZZA
Kultur og pizza. (Egen invitasjon)
Torsdag 27. februar ÅPENT MØTE - VARDÅSEN
Petter Hagemo: «ATHOS – en vandring på det hellige fjell».
Lørdag 7. mars
FESTAFTEN
Middag. Påmelding.
Torsdag 19. mars

KLUBBKVELD - ASKERTUN
Jon Grimsby: «Kirkens rolle i Asker prosti».
Valgmøte: presidiet, komitéer m.m. (valgkomiteen/ presidiet)

Torsdag 23. april KLUBBKVELD - VARDÅSEN
Anders Bergem: «Korstogene – hellig krig eller europeisk
imperialisme?».
Mai VÅRTUR
Egen invitasjon
Torsdag 28. mai KLUBBKVELD - ASKERTUN
«Trosopplæring – hva er det?»
Torsdag 11. juni SEMESTERAVSLUTNING, SOMMER
Asker YMC inviterer naboklubbene (Egen invitasjon)


Alle møtene starter kl. 19.00 dersom intet annet er nevnt.
Sist endret av: Jan Erik Berg >31.07.2019 11:03