VELKOMMEN TIL ASKER OG VARDÅSEN Y'S MEN'S CLUB

            Asker og Vardasen kirker

 

Møter:

Vi åpner opp etter "Corona-dvalen" torsdag 27. august

Da blir det møte i Vardåsen Kirke, kl. 19.00 der

Dirk van der Wel holder foredraget:

"Vår dynamiske klode med eksempler fra "Nye Asker" og fokus på området rundt Semsvannet."

Programmet for 20/21 oppdateres