VELKOMMEN TIL ASKER OG VARDÅSEN Y'S MEN'S CLUB

            Asker og Vardasen kirker

 

Møter i februar:

Torsdag 6. februar, kl. 19.00, Kultur og Pizza hos Anne-Jorunn og Tore Gude:

Vi skal synge salmer sammen,og alle kan velge sin favoritt salme,og sende salmenummeret til Kari.
Når alle salmeønskene er kommet henne i hende, vil Aud velge ut noen salmer,og gi tilbakemelding til den som har valgt,
så kan vedkommende presentere salmen og si noen få ord om hvorfor akkurat den salmen ble valgt.Helge har sagt seg villig til å akkompagnere på piano,så da er vi sikret vakkert tonefølge.

I år er det 150 år siden Landstads salmebok ble utgitt første gang,og det" var den første kirkesalmeboken og har uten sammenligning vært den mest brukte i Den norske kirke."
(Store norske leksikon) I den anledning vil Aud innlede salmekvelden med noen ord om Magnus Brostrup Landstad.


Torsdag 27. februar, kl. 19.00, Vardåsen:
Petter Hagemo: «ATHOS – en vandring på det hellige fjell».