VELKOMMEN TIL ASKER OG VARDÅSEN Y'S MEN'S CLUB

            Asker og Vardasen kirker

 

Neste møte er:
Torsdag 24. oktober kl. 19.00, Askertun:
Helge Scott: «Min bestefar, Gabriel Scott».

Den 11. oktober inviterer Solveig og Bjørn Lande til Kultur og pizza. Se invitasjonen her...

Den 20. oktober er vi av Nittedal og Hakadal YMC invitert til gudstjeneste og høsttakkefest i Nittedal kirke kl, 11.00