VELKOMMEN TIL ASKER OG VARDÅSEN Y'S MEN'S CLUB

            Asker og Vardasen kirker

 

Neste arrangement er:
Torsdag 22. august kl. 19.00 på Askertun:

Jan Heitmann: «Stedene taler – en vandring i Det hellige land».

Merk at møtedag er endret til torsdag!